Rodil se je leta 1966 v Ljubljani. Študij medicine je končal na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1993. Po strokovnem izpitu leta 1994 se je zaposlil kot sekundarij na Ortopedski kliniki. Med specializacijo iz ortopedije je vpisal podiplomski študij in leta 1998 opravil magisterij z naslovom: »Aseptična nekroza glavice stegnenice pri odraslih«. Specialistični izpit iz ortopedije je opravil leta 1999. Od tedaj je redno zaposlen na Ortopedski kliniki v Ljubljani.

Leta 2001 je bil izvoljen v naziv asistenta za ortopedijo, leta 2004 pa je pridobil naziv doktorja znanosti, potem ko je uspešno zagovarjal doktorsko delo z naslovom: »Napovedna vrednost kolčnega sklepnega tlaka pri operativnem zdravljenju aseptične nekroze stegnenične glavice«. Od leta 2008 je zaposlen kot asistent na Katedri za ortopedijo, leta 2009 je bil izvoljen v naziv docenta za področje ortopedija. Klinično se ukvarja z ortopedsko problematiko odraslih, pretežno z vgradnjo kolčnih in kolenskih endoprotez zaradi obrabnih sprememb.

Specializiran je za reševanje zahtevnejših primerov na tem področju ortopedske kirurgije. Z referati ortopedske problematike odraslih redno aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih simpozijih in tudi pri domačih in mednarodnih projektih s področja ortopedije. Leta 1998 je bil na enomesečnem strokovnem izobraževanju v Kanadi v okviru Anica Bitenc Travelling Fellowship, ki je bilo organizirano pod okriljem kanadskega ortopedskega združenja. Leta 2002 je bil na dvomesečnem strokovnem izobraževanju v Baslu v Švici pri priznanem ortopedu prof. Ochsnerju, leta 2006 pa na 14-dnevnem strokovnem izobraževanju na Endokliniki v Hamburgu.

zdravniki foto Dolinar750 - doc. dr. Dolinar Drago, dr. med., specialist ortopedske kirurgije

doc. dr. Dolinar Drago, dr. med., specialist ortopedske kirurgije

SPECIALIST KIRURG ZA ENDOPROTETIKO KOLEN IN KOLKOV
(01) 430 90 10