Vodstvo in administracija

Vodstvo klinike
Direktor
dr. Matevž Gorenšek, dr. med.
GSM: 031 214 444
T: 01 430 90 10
Elektronska pošta: matevz.gorensek@md-medicina.si

Prokurist
prim. Bogomir Gorenšek, dr. med
GSM: 031 214 444
T: 01 430 90 10
Elektronska pošta: miro.gorensek@md-medicina.si

Administracija
Sprejemna pisarna specialistične ambulantne in hospitalne dejavnosti
Tina Korinšek
GSM: 031 214 444
T: 01 430 90 10
Elektronska pošta: tina.korinsek@md-medicina.si

Iva Schwikart
GSM: 031 214 444
T: 01 430 90 10
Elektronska pošta: iva.schwikart@md-medicina.si

Glavna medicinska sestra
Slađana Butala, dipl. med. sestra
GSM: 031 214 444
T: 01 430 90 10
Elektronska pošta: sladana.butala@md-medicina.si

Vodja zdravstvene nege in administracije
Majda Kosin, dipl. med. sestra
T: 01 430 90 10
Elektronska pošta: majda.kosin@md-medicina.si

MD Medicina Ljubljana 2016

MD Medicina Ljubljana 2016