Prostori in oprema

MD medicina, Sanatorij Ljubljana, se nahaja v mestnem središču, v neposredni bližini Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Medicinske fakultete. V njegovi okolici so tudi lekarna, trgovine, gostilne, hotel ter garažna hiša in parkirišče, kjer bolniki in obiskovalci lahko pustijo vozila. Sanatorij je enostavno dosegljiv tudi peš, s kolesom ali z JPP (v bližini je postajališče avtobusov številka 25 in 9).

Prostori Sanatorija Ljubljana, ki se nahajajo v sodobni stavbi na Bohoričevi cesti 5a, so bili zgrajeni leta 2015 v skladu z veljavno zakonodajo, upoštevajoč vsa priporočila in standarde, ki jih zahteva sodobna medicinska stroka. Prilagojeni so dostopu in gibanju gibalno oviranih oseb.
Prostori v stavbi so razdeljeni na vhodni sprejemno-ambulantni del, ki je dostopen z Bohoričeve ceste in se nahaja v pritličju ter v prvem nadstropju stavbe, ter servisni operacijski blok s spremljevalnimi prostori, v pritličju severnega dela stavbe.
Ustrezna zasnova s svojimi prostorskimi rešitvami izpolnjuje vse pogoje za sodobno in prostorsko kakovostno zdravljenje ter bolnikom omogoča prijazno in udobno bivanje.

Velikost prostorov:

 • skupna uporabna površina prostorov: 850 m2
 • površina prostorov vhodnega sprejemno-ambulantnega dela v pritličju: 110,1 m2
 • površina prostorov vhodnega sprejemno-ambulantnega dela v nadstropju: 135 m2
 • površina prostorov operacijskega bloka s spremljevalnimi prostori v pritličju: 520 m2
 • površina servisnih prostorov: 85 m2

Namembnost prostorov:

 • sprejemna ambulanta,
 • čakalnica,
 • šest ambulantnih ordinacij,
 • laboratorij,
 • administracija,
 • sejna soba
 • Dve operacijski dvorani,
 • intenzivna nega s štirimi posteljami,
 • dnevna bolnišnica s sedmimi posteljami,
 • fizioterapija s telovadnico,
 • čajne kuhinje in prostori za osebje.

Bolnike sprejmemo v svetli in sodobno opremljeni avli s čakalnico, od koder jih pospremimo v ambulanto, kjer jih pričaka zdravnik. Prek pogovora se med bolnikom in zdravnikom vzpostavi medsebojno zaupanje, ki je ključnega pomena za uspešno zdravljenje.
Sanatorij ima dve operacijski dvorani. Večja je namenjena zahtevnejšim operativnim posegom, v manjši pa potekajo manjše operacije. V posebnih prostorih se izvaja sterilizacija kirurškega materiala in instrumentov.

V Sanatoriju Ljubljana nudimo dve nadstandardno opremljeni dvoposteljni bolniški sobi in eno troposteljno sobo ter štiriposteljno sobo za intenzivno nego in pooperativni nadzor.

Vsaka bolniška soba ima kopalnico s straniščem in tušem. V sobi je tudi televizijski sprejemnik in priključek na internet. Vsi prostori so klimatizirani.

MD Medicina Ljubljana 2016

MD Medicina Ljubljana 2016

MD Medicina Ljubljana 2016

MD Medicina Ljubljana 2016

MD Medicina Ljubljana 2016

MD Medicina Ljubljana 2016

MD Medicina Ljubljana 2016

MD Medicina Ljubljana 2016

MD Medicina Ljubljana 2016