Napotki ob obisku

PREGLED NA KONCESIJO       

Potrebujete:

  • napotnico,
  • zdravstveno izkaznico,
  • slike z izvidi (v primeru kontrole ali napoteno s strani drugega zdravnika).

Po pregledu prejmete izvid in napotnico/e za morebitne nadaljnje preiskave. Izvid lahko prejmete tudi po pošti.

SAMOPLAČNIŠKI PREGLED

Potrebujete:

  • zdravstveno izkaznico,
  • slike z izvidi (v primeru kontrole ali napoteno s strani drugega zdravnika).

Po pregledu prejmete izvid. Napotnico/e za morebitne nadaljnje preiskave vam izda osebni/a zdravnik/ca na podlagi izvida specialista ortopeda. Po predhodnem dogovoru lahko izvid prejmete tudi po pošti.