Čakalne dobe

Za ortopedske preglede na koncesijo je pri neizbranem zdravniku na dan 31.07.2020 čakalna doba z napotnico zelo hitro 13 dni,  hitro 37 dni in redno 39 dni.

S strani ortopedske ambulante MD Medicina je za vodenje čakalnega sistema odgovoren prim. Miro Gorenšek, dr. med., kontaktna oseba za čakalno knjigo pa je ga. Tina Korinšek.

Informacije o čakalni dobi v naši ambulanti si lahko ogledate tudi na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja http://www.nijz.si (Področja dela – Čakalne dobe – Za splošno javnost – Nacionalne čakalne dobe).

Poročilo o stanju čakalnih dob od 1.1.2019 do 30.6.2019:
VZS pri katerem je presežena čakalna doba: 1033P (prvi ortopedski pregled):
– zelo hitro: 3
– hitro: 4
– redno: 0