Urology

Urology treats patients with diseases of the urinary tract, difficulties with sex organs and the  adrenal gland. As a rule, male patients have difficulty with urination, while female patients experience similar difficulties, but of different kind…

Middle-age males may have an enlarged prostate, which affects the volume, speed and frequency of urination. Overgrown or oversized prostates are treated with medicinal products, or various surgical interventions; by laser reduction of the prostate size or resecting tissue through the urethra. Urologists also treat kidney or bladder stones. Each human organ, connected to the urinary tract, may change into a carcinoma. Should this be the case, we recommend surgery and removal of the tumour

Of particular interest is a minimally invasive method of renal malignoma, kidney tumour, enlarged gland and testis tumour treatment by laparoscopy, as these organs are accessible through the abdominal cavity and adrenal gland and thus can be easily removed. The entire bladder and tumourous prostate may be removed by laparoscopy, which offers patients a shorter  recovery and less post-operative pain.

Male sexual dysfunction

Sexual dysfunction pertains to urology dealing with psychological and physical factors, intimate relationships, social factors, development effects, sexual orientation and diversity, sexual identity and intersexual differences  which affect sexual function.

We offer diagnostics and treatment for hormone disorders and diminished sex desire, erection dysfunction, difficulties in ejaculation, orgasm malfunction and anatomic abnormalities of the penis (for example curved penis). We treat men’s sexual  dysfunction  issues individually or in partnership sessions.

Our urologists have been specialized in sexual dysfunction under the ESSM. All treatments ensure a high level of privacy in finding the most  satisfactory solution for a patient.

SPOLNA MEDICINA

K urologiji sodi tudi spolna medicina. Je veda, ki se ukvarja z vplivom psiholoških in telesnih dejavnikov, intimnih odnosov, družbenih dejavnikov, razvojnih učinkov, spolne usmerjenosti in raznolikosti, spolne identitete ter medspolnih razlik na spolno funkcijo. Zanimajo jo spolne izkušnje moških in žensk vseh starosti, tako posamezno kot v kontekstu partnerskih odnosov.

Spolna medicina si prizadeva izboljšati spolno zdravje s preventivo, diagnostiko, zdravljenjem in rehabilitacijo. Njen cilj je ponovna vzpostavitev in izboljšanje spolne funkcije, izboljšanje spolne izkušnje, dobrega počutja ter osebnega in medosebnega zadovoljstva v spolnosti.

V ambulanti za spolno medicino MD medicina, Sanatorij Ljubljana, nudimo diagnostiko in zdravljenje spolnih težav moških vseh starostnih obdobij. Sem sodijo: hormonske motnje in upad spolne želje, erektilna disfunkcija, motnje ejakulacije in orgazma, anatomske motnje penisa (npr. ukrivljenost penisa). Spolne težave moških obravnavamo posamezno ali v sklopu partnerskih odnosov.

Naši zdravniki so urologi, ki so se dodatno izobraževali na področju spolne medicine in opravili izpit Evropskega združenja za spolno medicino (ESSM). Pri obravnavi zagotavljamo visoko raven zasebnosti in si prizadevamo najti za pacienta najboljšo rešitev.