Dr. Janez Brecelj je diplomiral leta 1978 na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Od 1980 do 1982 je bil zaposlen v Zdravstvenem domu Ljubljana – Center, v Ambulanti za zdravstveno varstvo odraslih, od leta 1983 dalje pa neprekinjeno na Ortopedski kliniki UKC v Ljubljani. Od leta 1996 je član Katedre za ortopedijo in je delno zaposlen na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer opravlja pedagoško delo na dodiplomskem študiju in je mentor specializantom iz ortopedije in pri diplomskih nalogah na visokošolskem študiju. Predava na podiplomskem študiju na Fakulteti za šport UL.

Leta 1982 je diplomiral na podiplomskem tečaju iz gerontologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani, leta 1993 je magistriral na Medicinski fakulteti v Zagrebu, leta 1999 pa doktoriral na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 1988 je v Ljubljani opravil specialistični izpit iz ortopedije. Strokovno in pedagoško je deloval tudi v tujini, npr. na univerzitetni ortopedski bolnici Nuffield Orthopaedic Centre v Oxfordu.

Leta 2014 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja za področje ortopedije za pet let. Je član različnih mednarodnih strokovnih organizacij. Med letoma 2006 in 2009 je bil predsednik Združenja ortopedov Slovenije. Od leta 2008 je vodja otroškega oddelka Ortopedske klinike UKC Ljubljana. Več let dela na znanstvenoraziskovalnih projektih na področju biomedicine.

zdravniki foto Brecelj750 - prof. dr. Brecelj Janez, dr. med., specialist ortopedske kirurgije

prof.dr. Brecelj Janez, dr.med. specialist ortopedske kirurgije

SPECIALIST ORTOPED ZA OTROKE
(01) 430 90 10