Po študiju na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je najprej končala podiplomski študij iz varstva žena, otrok in mladine ter nato še specializacijo iz pediatrije. Vrsto let je delala v javnem zdravstvu, dokler ni leta 1992 soustanovila prvi zasebni medicinski center v Ljubljani in bila v njem 24 let strokovna direktorica in vodja oddelka za pediatrijo.

Njeno klinično delovanje zajema tako delo z otroki kakor z odraslo populacijo. Zadnja leta je svojo dejavnost usmerila v preventivo odraslih. Je urednica edine tovrstne knjige Zdrav manager – uspešno vodenje in  avtorica številnih poljudnoznanstvenih prispevkov. Že vrsto let se v tujini izobražuje na področju  preprečevanja posledic staranja (anti-aging).

Z novimi dognanji nenehno izpopolnjuje preventivni zdravstveni program za managerje. Danes  vodi oddelek za ambulantno dejavnost medicinskega centra MD medicina in v njem izvaja tudi ambulantno delo. Je članica številnih strokovnih združenj.

Govori angleško, francosko ter srbohrvaško.

Dragoš-Jančar Cvetka, dr.med., specialistka pediatrije

specialistka pediatrije
(01) 430 90 10
  • link na urnik od tega zdravnika
  • link na naročanje