Rojen je bil leta 1965 na Jesenicah, kjer je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Medicinsko fakulteto je obiskoval od 1985 do 1991, leta 1994 je pridobil magisterij s področja nevrologije, leta 1998 pa doktorat s področja nevrologije, vse na Univerzi v Ljubljani. Od 1994 do 1999 je opravljal specializacijo iz nevrologije. Njegovo strokovno delo vključuje: klinično nevrologijo od leta 1990, elektromiografijo od leta 1990, nevrologijo mokrenja, odvajanja blata in spolnih funkcij od leta 1991, medoperacijski nevrofiziološki nadzor od 1994, evocirani potenciali in EEG od leta 1996 in 2000 ter periferno nevropatsko bolečino in nevrofiziologijo v enoti intenzivne terapije od 2004.

Je predavatelj na dodiplomskem in podiplomskem študiju nevrologije in nevroloških ved na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je tudi mentor specializantom ortopedije, fizikalne medicine in družinske medicine na kroženjih iz nevrologije. Njegovo raziskovalno delo vključuje področja nevrofiziologije mokrenja, odvajanja blata in spolnih funkcij, medoperacijskega nevrofiziološkega nadzora, miopatije kritične bolezni in nevropatije tankih vlaken. Najbolj vešč je v meritvah prevajanja v perifernih živcih in elektromiografiji (EMG), medoperacijski diagnostiki motenj delovanja hrbtenjače ter nasploh v klinični nevrofiziologiji kot tudi v obravnavi periferne nevropatske bolečine.

dr. Rodi Zoran, dr.med., specialist nevrolog

specialist nevrolog
(01) 430 90 10

Samoplačniška ambulanta: Ponedeljek 8:30 – 11:30

  • link na urnik od tega zdravnika
  • link na naročanje