space - asist. Rebek Marius Konstantin, dr. med., specialist urologije

Po končanem študiju medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2004 je opravljal dveletno pripravništvo v UKC Maribor. Specializacijo iz urologije je končal leta 2013, leto kasneje pa jo je v Bruslju nadgradil z evropskim izpitom iz urologije in si pridobil naziv Fellow of European Board of Urology (FEBU). Leta 2013 se je kot specialist urolog zaposlil na Urološkem oddelku Klinike za kirurgijo UKC Maribor. Vse od leta 2010 vodi klinične vaje iz predmeta kirurgije na Medicinski fakulteti v Mariboru.

Delo opravlja na področju splošne urologije, endourologije (operativno zdravljenje BHP, tumorjev in kamnov v urotraktu) in otroške urologije. Zanima ga tudi področje spolne medicine in moškega zdravja, iz česar se je v tujini dodatno izpopolnjeval. Leta 2016 je v Madridu opravil evropski izpit iz spolne medicine ter si pridobil naziv Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM). V kratkem načrtuje subspecializacijo iz endouroloških tehnik v Veliki Britaniji.

Dodatno se izobražuje in predava na uroloških strokovnih srečanjih doma in po Evropi. Je član uredniškega odbora revije European Medical Journal in aktiven član European Board of Urology, regulatornega telesa, ki v okviru Evropske unije bedi nad izobraževanjem specializantov urologije. Od leta 2013 do 2017 opravlja delo tajnika Združenja urologov Slovenije, saj se zaveda, da je za kakovostno delo urologov v Sloveniji, poleg strokovnosti in dostopnosti, potrebna tudi dobra organiziranost, obveščenost, redna izmenjava strokovnih mnenj in nenazadnje dobri medosebni odnosi.

Barbara MAX 3 - asist. Rebek Marius Konstantin, dr. med., specialist urologije

Rebek Marius Konstantin, dr. med., specialist urologije

specialist urologije, FEBU, FECSM (Fellow of European Committee for Sexual Medicine)
(01) 430 90 10