Rojen je bil 5.9.1950 v Ljubljani. Leta 1969 je maturiral na prvi gimnaziji v Mariboru in se vpisal na medicinsko fakulteto v Ljubljani, kjer je diplomiral iz smeri Splošna medicina leta 1976. Leta 1979 je diplomiral tudi iz področja športne medicine in se zaposlil v Kliničnem centru Ljubljana na oddelku za kirurgijo srca in ožilja, kjer je leta 1985 opravil specialistični izpit.

V letih 1987 in 1989 se je strokovno in znanstveno izpolnjeval v Bostonu ZDA, na Harvard University Childrens Hospital in Birgham and Woman Hospital. V letih 1994 do 2012 je bil vodja oddelka za zunaj telesni krvni obtok in zaščito srčne mišice na Kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja v UKC Ljubljani.

Njegovo znanstveno raziskovalno delo zaznamuje raziskava: »Direktni in serološki dokazi prisotnosti Chlamydiae pneumoniae pri bolnikih z nestabilno angino«, ki mu jo je leta 1999 odobrila Republiška komisija za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje.

Leta 2006 je na to temo tudi doktoriral na medicinski fakulteti v Ljubljani. Od leta 2003 je stalni član European board of thoracic and cardiovascular surgeons, v letih od 2004 do 2005 je deloval kot predsednik Društva slovenskih kardiokirurgov.

Opravlja vse konzultantske preglede, koordinira diagnostične predoperativne in pooperativne preiskave in izvaja vse operativne posege s področja kardivaskularne kirurgije.