Čakalne dobe

Za ortopedske preglede na koncesijo je pri neizbranem zdravniku na dan 31.12.2018 čakalna doba z napotnico zelo hitro 23 dni,  hitro 24 dni in redno 64 dni.

S strani ortopedske ambulante MD Medicina je za vodenje čakalnega sistema odgovoren prim. Miro Gorenšek, dr. med., kontaktna oseba za čakalno knjigo pa je ga. Tina Korinšek.

Informacije o čakalni dobi v naši ambulanti si lahko ogledate tudi na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja http://www.nijz.si (Področja dela – Čakalne dobe – Za splošno javnost – Nacionalne čakalne dobe).