Asist. Lea Andjelković je specializantka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine. Diplomirala je leta 2004 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2010 je bila izvoljena v naziv asistentke za področje anesteziologija z reanimatologijo.

Področja njenega delovanja so anesteziologija, urgentna medicina, intenzivna terapija, reanimatologija, temeljni in dodatni postopki oživljanja pri odraslih. Leta 2011 se je zaposlila na Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok UKC Ljubljana. Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v anesteziologijo, urgentno medicino in intenzivno terapijo.