Medicinsko fakulteto v Ljubljani je končala leta 1995. Po končani fakulteti je eno leto delala kot splošna zdravnica v Zdravstvenem domu v Zagorju, nato pa začela opravljati specializacijo iz anesteziologije. Specialistični izpit iz anesteziologije je opravila leta 2001.

Od 1996 do 2008 je bila zaposlena v SB Trbovlje, kjer je delala kot specialist anesteziolog, od leta 2004 dalje pa je bila predstojnica Oddelka za anestezijo in reanimacijo. Od 2005 do 2007 je bila namestnica strokovnega direktorja bolnišnice, tri mesece pa v. d. strokovnega direktorja. Opravila je podiplomsko izobraževanje iz transfuzijske medicine na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani in ga ves čas tudi obnavljala.

Vrsto let je opravljala tudi delo transfuziologa v SBT. Doma in v tujini se je izobraževala na področju anestezije, še zlasti s področja bolečine. Končala je mednarodno šolo akupunkture, v okviru katere se je izobraževala tudi v Pekingu na Kitajskem in pridobila tudi njihovo in mednarodno diplomo iz akupunkture.

Več let kot nadzorna zdravnica sodeluje z ZZZS. Je članica sekcije za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino. Od 2009 je zaposlena v UKC Ljubljana. Že sedmo leto dela kot anesteziolog na Ortopedski kliniki. Sodeluje kot anesteziolog pri vseh vrstah ortopedskih operacij, še zlasti pa pri anestezijah za velike in najtežje hrbtenične operacije. Zaključuje podiplomski študij na ekonomski fakulteti, smer Management in ekonomika v zdravstvu.

Andreja Pražnikar dr.med., specialistka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine

specialistka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
(01) 430 90 10